Ağ Pazarı Oryantasyonu
Ekonomi

Ağ Pazarı Oryantasyonu

Uluslararasılaşma davranışı üzerine yapılan araştırmaların çoğunda, firmaların yavaş yavaş uluslararası pazarlara dahil oldukları sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte son 20 yılda, kademeli bir uluslararasılaşma modelini takip etmeyen, ancak uluslararası faaliyete hızlı bağlılık ile karakterize edilen yeni…