Born Globallerde Ağ Pazar Oryantasyonu ve Soğurma Yeteneği
Ekonomi

Born Globallerde Ağ Pazar Oryantasyonu ve Soğurma Yeteneği

Soğurucu dinamik yetenek, şirkette yeni bilgi aramak, içselleştirmek ve firmanın mevcut bilgi tabanına entegre etmek için geliştirilen süreçlerle ilgilidir. Bu yeteneğin geliştirilmesi, iş fırsatları henüz konsolide edilmediğinden, born globallerin hayatta kalması için hayati önem taşır.…