Küresellikte Bilgi Yönetiminin Rekabet Edebilirlik Üzerindeki Etkileri
Ekonomi

Küresellikte Bilgi Yönetiminin Rekabet Edebilirlik Üzerindeki Etkileri

Ağ pazar oryantasyonunun born globaller rekabet edebilirliği üzerindeki etkisini inceler ve born global ise son dönemlerde yaygınlaşan bir şirket kavramıdır. Çalışma, ağ pazar oryantasyonunun ile rekabet gücü arasında önemli bir aracı değişken olarak belirli bir…