Sahte Ürün Pazarının İtici Güçleri
Ekonomi

Sahte Ürün Pazarının İtici Güçleri

Paralel pazarı neyin yönlendirdiğini, yasadışı bir faaliyetin yaşamanın arkasındaki cazibenin ne olduğunu analiz etmek gerekir. Literatüre göre, bu pazarı yönlendiren iki ana güç vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir: • Sahte üreticiler tarafından elde edilen yüksek…